Hoe controleert de AFM de adviseurs?

De AFM controleert of aanbieders de juiste informatie aan consumenten geven. Aan de hand van bijvoorbeeld meldingen van consumenten kan de AFM overwegen een onderzoek in te stellen naar een financieel adviseur.

Wanneer de AFM vaststelt dat bedrijven of consumenten zich niet aan de regels houden, kan zij sancties opleggen. Bij iedere overtreding van de wet- en regelgeving maakt de AFM de afweging welke sanctie zij daarvoor inzet.

De AFM heeft verschillende sanctiemogelijkheden en kan:
Een aanwijzing of een openbare waarschuwing geven.
Een stille curator aanstellen.
Een vergunning intrekken.
Aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.
Boetes en dwangsommen opleggen. Deze kunnen bovendien gepubliceerd worden.

Provisieloos verzekeren of een hypotheek afsluiten zonder provisie te betalen is natuurlijk goedkoper! Het aanbod is er, u hoeft alleen nog maar te vergelijken en een keuze te maken.

Meer weten of uw offerte vergelijken met een offerte zonder provisie? Bel 0900 - 446 0 446 (lokaal tarief), gebruik het contactformulier.


Vragen over provisie