Vragen over provisie en antwoorden

Vanaf 1 januari 2013 is alle provisie verboden op complexe en impactvolle producten. Er mag dus geen geldstroom meer zijn tussen de aanbieder (verzekeraar) en de bemiddelaar (tussenpersoon/adviseur) bij het afsluiten van een financieel product.

Het provisieverbod is van toepassing op de volgende producten die als complex en/of impactvol zijn aangemerkt.

Producten die zijn opgebouwd uit minstens twee verschillende financiële producten (als bedoeld in artikel 1:1 Wft). Ten minste één van de producten is voor de waardeopbouw afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt of andere markten. Denk hierbij aan beleggingsverzekeringen.
Een bankspaarproduct. Dit kan een beleggingsrecht eigen woning (BEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), een lijfrente beleggingsrecht (lbr) of een lijfrente spaarrekening (lsr) zijn.
Rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, bijvoorbeeld beleggingsfondsen.
Levensverzekeringen. Denk hierbij aan lijfrenteverzekeringen.
Combinatie van een hypothecair krediet en een levensverzekering of een spaarrekening. Een voorbeeld hiervan is de spaarhypotheek.
Beleggingsobjecten.
Particuliere inkomensverzekeringen en inkomensverzekeringen voor ZZP-ers (overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid, betalingsbeschermers).
Uitvaartproducten.

Per 1 april 2009 werden de regels aangepast en vanaf dat moment moest de tussenpersoon de exacte hoogte van de provisie van bepaalde producten aan jou als klant melden. Per 1 januari 2010 wederom verscherpte regels omtrent provisie en provisetransparantie en informatie. En vanaf 1 januari 2013 dus een provisieverbod.

Onderstaand veelgestelde 'oude vragen':

Wat is provisie?
Wat is een dienstverleningsdocument?
Hoe controleert de AFM de adviseurs?
Wat is een complex financieel product?
Wat verandert er met provisie vanaf 2010?
Hoeveel provisie mag een adviseur ontvangen?
Wat zijn de voordelen van meer openheid over provisie?
Welke informatie over provisie moet een adviseur geven?
Moet een bank of een verzekeraar ook zijn provisie bekend maken?
Sinds wanneer moet de tussenpersoon zijn provisie aan mij melden?
Bij welke producten moet een tussenpersoon zijn provisie aan mij doorgeven?

Meer weten? Bel 0577 - 408 000, gebruik het contactformulier.