Provisieverbod gaat door

donderdag, 8 maart 2012

Vandaag, donderdag 8 maart, heeft het slotdebat in de Tweede Kamer plaatsgevonden over het komend provisieverbod. In deze nieuwsbrief leest u de hoofdlijnen.

Provisieverbod gaat door

Kamerbreed bestaat er instemming met een verbod op provisie voor een aantal financiële producten met ingang van 1 januari 2013. Afstel of uitstel is nu niet meer te verwachten.

Eerbiedigende werking

Kamerbreed bestaat instemming met eerbiedigende werking van provisies over producten gesloten voor 1 januari 2013.

Uitvaartverzekeringen

Voor uitvaartverzekeringen zal geen uitzondering worden gemaakt voor wat betreft komend provisieverbod. Uitvaart valt dus onder het verbod op provisies. Bureau D & O verwacht dat het intermediair het advies rond dit product zal opnemen in een (schade)abonnement.

Geen level playing field

Directe aanbieders moeten wel in de factuur nadrukkelijk een scheiding aanbrengen tussen de kosten van het product enerzijds en de kosten van advies en distributie anderzijds. Maar de kosten van advies en distributie mogen gespreid worden betaald.

Bij het intermediair dient de consument deze kosten wel in een keer te betalen. De minister wijst op de mogelijkheid om via factoring of consumptief krediet de consument deze kosten te laten financieren.

Geconstateerd moet worden dat er geen sprake is van level playing field tussen het intermediaire kanaal en het directe kanaal.
(bron: D&O nieuwsbrief)

« Terug naar nieuwsoverzicht